Huurgids

Huurachterstand

De huur moet uiterlijk de eerste dag van de maand binnen zijn bij Groningse Panden Beheer B.V. Wie de huur niet op tijd betaalt, ontvangt een herinnering. Wanneer de huur vervolgens nog niet betaald is, ontvang je een aanmaning.

Regeling

Heb je problemen om je huur (op tijd) te betalen? Geef dit tijdig aan bij Groningse Panden Beheer B.V. via service@groningsepanden.nl. In de meeste gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen.

Deurwaarder

Is er na de herinnering en aanmaning nog geen reactie gekomen, dan schakelt Groningse Panden Beheer B.V. een incassobureau in. De betalingsachterstand loopt nu via dit incassobureau en ook de extra kosten worden op jou verhaald. Ontvangt ook het incassobureau de betaling niet, dan starten zij een gerechtelijke procedure. Wanbetalers lopen het risico hun woonruimte te moeten verlaten en alsnog alle kosten te vergoeden.

Vragen?

Stuur een mail naar info@campusgroningen.com

Direct inschrijven

De mooiste kamers en het meest recente aanbod ontvangen? Schrijf je nu in!

Wil je ons volgen?